Calcogràfics:  Catalunya  ·  Barcelona  ·  Gabinet d’aiguaforts  ·  Edicions exclusives  ·  Gravats inèdits  ·  Sergi Castignani 

Pàg. 1  ·  Pàg. 2     

 


Entre els procediments calcogràfics d’incisió indirecta, n’hi ha una amplia gama de tècniques basades en la incisió química, per corrosió del metall mitjançant un mordent.
L’aiguafort es la tècnica mes important d’aquest grup i la majoria de les altres se’n deriven. L’artista grava les zones dibuixades mitjançant una solució d’àcid nítric, anomenat comunament aiguafort. Aiguafort es avui una expressió general que no s’aplica únicament a un gravat realitzat amb àcid nítric, també s’anomena així al incidit amb perclorur de ferro o àcid clorhídric.

La planxa de metall s’ha de protegir de la total acció del mordent, i per això es cobreix amb un vernís, prou dúctil per que s’hi pugui dibuixar i, a la vegada, resistent a l’acció del mordent. Normalment, es un vernís a base de cera, resina per donar-l’hi duresa i resistència, i betum de Judea, que li dona un to fosc que defineix perfectament el traç, alhora que fa la protecció contra el mordent.
Una vegada coberta amb el vernís la planxa prèviament desengreixada, s’hi pot dibuixar amb una punta o qualsevol altre objecte punxant que descobreix la planxa per allà on passa, deixant el coure a la vista, a punt per ser atacat pel mordent. En acabat el dibuix, se submergeix la planxa en una solució de mordent per provocar la incisió. La durada del bany depèn de diversos factors:la profunditat del traç desitjat, el grau del mordent o la concentració del àcid, la temperatura ambient, la “vellesa” del àcid utilitzat, etc.
El grau de concentració es pot mesurar amb el pesaàcids muriàtic, d’escala Beaumé. Si la planxa es de coure, el mordent mes adient pot ser l’àcid holandès, solució a base d’àcid clorhídric, clorur de potassa i aigua, que dona un mordent mes lent que el nítric però mes fidel al traç del gravador i que es excel·lent per treballs molt definits.
Tan utilitzat com l’àcid holandès es l’àcid nítric, molt emprat per planxes de zenc, de reacció molt mes ràpida, però que no es tan fidel.
Un altre mordent freqüent per planxes de coure es el perclorur de ferro, una sal que no es tòxica, ni desprèn vapors, ni crema quan esquitxa, si bé, taca terriblement, es lent, però proporciona un traç net i fi.

 

© calcografics

 Calcografies:  La calcografia  ·  El gravat original  ·  L´Aiguafort  ·  L´Estampació  

 

  << Home  © 2008 Calcografics.com · gravats originals al aiguafort de Sergi Castignani  info@calcografics.com