Calcogràfics:  Catalunya  ·  Barcelona  ·  Gabinet d’aiguaforts  ·  Edicions exclusives  ·  Gravats inèdits  ·  Sergi Castignani 

Pàg. 1  ·  Pàg. 2     

 

Les calcografies

Son els centres oficials on s’hi conserven les planxes gravades dels mestres antics i que, en ocasions, editen amb finalitats comercials sense la qualitat de les edicions originals. El paper de les estampes editades per les Calcografies acostuma a portar una filigrana indicativa, sigui marca a l’aigua o en sec, i a mes, per tal d’evitar un us fraudulent, algunes Calcografies com la del Louvre, afegeixen a les planxes en un racó discret, un petit segell per poder-les reconèixer fàcilment.

La CALCOGRAFIA NACIONAL de Madrid, impulsada pel rey Carlos III, va començar la seva activitat com a Departamento de la Imprenta Real l’any 1793 i per fer-se una idea del seu èxit inicial, nomes cal fer esment de les 750.650 estampes que van sortir dels seus 8 tòrculs en el curs de l’any 1797. S’ha mantingut amb no poques vicissituds i a l’actualitat es molt activa. Conserva com a principal tresor les planxes gravades de Goya, i també les de Fortuny. Organitza exposicions regularment, tant de gravat antic i modern, edita edicions de gravadors contemporanis, i ofereix comercialment alguns dels seus fons estampats.

La CALCOGRAFIA NAZIONALE de Roma, conserva unes 20.000 planxes, va ser creada pel papa Clement XII l’any 1738, amb el nom de Calcografía Camerale, a partir del nucli inicial dels coures de la família De Rossi. L’any 1871 va passar al regne Italià, i conserva planxes de, entre altres artistes, Raimondi, Salvatore Rosa, Piranesi ( un total de 1180 planxes adquirides a Paris en 1839), i de Giorgio Morandi.

La CHALCOGRAPHIE du MUSÉE du LOUVRE de Paris, creada per Colbert al 1660, amb la finalitat d’organitzar un taller de gravat al servei del rey Lluis XIV, es coneguda com a Calcografía des del any 1787. La part central de les seves planxes van ser les col·leccions Cabinet du Roí i la de la Académie Royale de Peinture, que al principi van anar al Gabinet d’estampes de la Bibliothéque Nacional per, mes tard, quedar dipositades definitivament a les dependencies del Musée du Louvre, on son a l’actualitat i s’ofereix al visitant una amplia oferta. A mes de les grans planxes decoratives o les dels mestres antics com Van Dyck, Callot, etc., es venen estampes d’artistes contemporanis com Matisse, Arp, Manet, Degas, Dufy, o Villon entre d’altres. Es tracta de reedicions que, tal com ha passat també en altres centres, no sempre han estat controlades en la qualitat de la estampació, ni en la quantitat d’exemplars









 

© calcografics

 Calcografies:  La calcografia  ·  El gravat original  ·  L´Aiguafort  ·  L´Estampació  

 

  << Home  © 2008 Calcografics.com · gravats originals al aiguafort de Sergi Castignani  info@calcografics.com