Calcogràfics:  Catalunya  ·  Barcelona  ·  Gabinet d’aiguaforts  ·  Edicions exclusives  ·  Gravats inèdits  ·  Sergi Castignani 

Pàg. 1  ·  Pàg. 2     

 

La calcografia
   

La matèria primera de la matriu es el metall, que pot ser coure, zinc, llautó, acer, ferro, etc. El coure es el mes indicat per les seves qualitats de compacitat, duresa, resistència, homogeneïtat, etc.; son aquestes propietats les que influeixen en un bon gravat, que ha de tenir un traç ben net i una planxa amb capacitat de resistir una tirada llarga sense veure afectada la qualitat de les estampes produïdes. El zinc es mes tou, menys resistent, i per tant, exigeix un control mes precís, sobretot en els efectes del mordent. L’acer i el ferro, no son d’us gaire freqüent, i s’utilitzen per treballs mes determinats ( fondos mes texturats, incisions ràpides molt profundes, etc.) amb mordents adequats. La planxa de metall amb la superfície polida, te un gruix aproximat de 1 a 1,5 mm.

Un gravat calcogràfic es un gravat sobre metall amb la incisió o traç al buit. La imatge esta incidida en la matriu i la reserva de blancs es la superfície de la mateixa planxa. Es en el interior dels solcs excavats on hi penetra la tinta que per mitja d’una pressió adient, trasllada la imatge al paper.

Una estampa calcogràfica presenta uns trets molt característics que no es donen en altres procediments, tals com: els traços en relleu en el paper; la impremta de la planxa al voltant de la composició gravada i que anomenem petjada, cubeta o taca; i els diversos traços típics de les diferents tècniques emprades, com l’aiguafort, l’aiguatinta, la punta seca, el burí, la manera negra, etc.

Finalment, la incisió es pot efectuar de dues maneres: incisió directa,excavant el metall directament amb una eina, o be, incisió indirecta, per mitjà de la corrosió d’àcids o mordents. Aquests dos procediments generals poden combinar-se en la mateixa planxa.

 

© calcografics

 Calcografies:  La calcografia  ·  El gravat original  ·  L´Aiguafort  ·  L´Estampació  

 

  << Home  © 2008 Calcografics.com · gravats originals al aiguafort de Sergi Castignani  info@calcografics.com