Calcogràfics:  Catalunya  ·  Barcelona  ·  Gabinet d’aiguaforts  ·  Edicions exclusives  ·  Gravats inèdits  ·  Sergi Castignani 

Pàg 1  ·  Pàg 2  ·  Pàg 3     

 
1- La tinta i la planxa

Desprès de eliminar i netejar la planxa de qualsevol resta de vernís, es comença entintant la superfície, procurant que la tinta penetri en el interior de les talles mossegades pel mordent. La tinta que s’utilitza comunament es feta amb oli de llinosa i negre de fum o pigments per les de color, densa i flexible, que hom es pot fabricar o trobar en el comerç amb molt bona qualitat.
Estesa la tinta per tota la planxa, s’ha de retirar l’excés sobrant de la superfície, per deixar nomes la tinta del interior de les incisions que son les que formen la imatge.
Aquesta operació de neteja i eliminació de tinta es realitza normalment amb gases de coto pels gravats mes delicats o mes enèrgicament amb draps de tarlatana ( gasa amb aprest). Si la neteja no es fa completament, hàbilment es poden aconseguir diferents efectes amb la veladura que deixa la tinta al voltant de les incisions, remarcant o difuminant el traç de zones determinades, com podem trobar per exemple, en Whistler al s. XIX.
Per la estampació en diferents colors, existeixen diferents mètodes, el mes tradicional a la “poupée”, amb una sola planxa entintada per zones amb diferents tarlatanes, una per cada color, que sempre dona resultats una mica diferents a cada estampa degut a la impossibilitat de controlar exactament els límits entre els diferents colors, i que fan que cada gravat sigui gairebé peça única.
També es pot obtenir un gravat en color, per estampació de diferents planxes, una per color superposades en acurat registre per aconseguir que cada color es mantingui en el seu lloc.
Mes modernament, per un sistema ideat per S.W. Hayter que l’hi dona el nom, treballant la planxa en diferents profunditats de traç i entintant cada part amb rodets de diferent duresa per cada color, per aconseguir que amb una sola planxa s’hi puguin encabir diversos colors.
 

© calcografics

 Calcografies:  La calcografia  ·  El gravat original  ·  L´Aiguafort  ·  L´Estampació  

 

  << Home  © 2008 Calcografics.com · gravats originals al aiguafort de Sergi Castignani  info@calcografics.com