Calcogràfics:  Catalunya  ·  Barcelona  ·  Gabinet d’aiguaforts  ·  Edicions exclusives  ·  Gravats inèdits  ·  Sergi Castignani 

Pàg 1  ·  Pàg 2  ·  Pàg 3     

 
Prèviament, abans de començar el treball de estampació s’han de fer els bisells a la planxa, operació que consisteix en realitzar per la part superior de la planxa i pels quatre cantons uns petits desnivells de 45º aproximadament, per tal de facilitar la entrada de la planxa i el paper entre el cilindre i la platina del tòrcul, evitant que els cantons vius del metall tallin el paper o els feltres de protecció. Els bisells, una vegada estampats provoquen una marca en el paper deguda a la pressió del tòrcul, la petjada o cubeta, que es un dels trets característics del gravat calcogràfic i que en cap altre tècnica del gravat es pot trobar.
 
2- El paper

De molta importància per la estampació d’un gravat es el paper, d’unes qualitats molt concretes d’acord amb la carga de tinta que ha de rebre i la pressió que haurà de suportar la seva superfície amb la pressió del tòrcul. A mes de la qualitat de la matèria primera s’ha de procurar que tingui altres propietats, com ara, resistència, que depèn de la llargada, entrelligat i elasticitat natural de les seves fibres, que normalment, a occident son coto, lli, o cànem; porositat, a fi de rebre correctament la carrega de tinta damunt la seva superfície; adaptabilitat, a la pressió del tòrcul per seguir la impremta del traç de la planxa entintada; i si en porta, la quantitat de cola, que li dona resistència, el fa mes dur i l’hi resta adaptabilitat.

Per una correcta estampació el paper ha de quedar humit al interior i mes sec a la superfície, per aconseguir-ho, se’l ha de deixar en remull, escorre’l, assecar amb paper secant les cares exteriors, i passar-l’hi un raspall amb energia per tal d’obrir el porus, tot i això, deixant a l’experiència el grau exacte d’humitat del paper que pot registrar moltes variacions segons, la fibra, la cola, i el tipus de paper, la temperatura i d’humitat ambient, etc.
 

© calcografics

 Calcografies:  La calcografia  ·  El gravat original  ·  L´Aiguafort  ·  L´Estampació  

 

  << Home  © 2008 Calcografics.com · gravats originals al aiguafort de Sergi Castignani  info@calcografics.com