Calcogràfics:  Catalunya  ·  Barcelona  ·  Gabinet d’aiguaforts  ·  Edicions exclusives  ·  Gravats inèdits  ·  Sergi Castignani 

Pàg 1  ·  Pàg 2  ·  Pàg 3     

 
3- El tòrcul

Amb la planxa entintada, el paper humit, per poder fer una sèrie del mateix gravat, s’ha de preveure la realització d’una plantilla, per tal d’aconseguir la mateixa col·locació de la planxa respecte del paper durant tota la edició. Damunt de la plantilla col·loquem la planxa entintada amb la imatge a la part superior, ho cobrim amb el paper humit i passem a la estampació, que s’efectua per mitja d’una forta pressió obtinguda amb una premsa especial per gravat calcogràfic anomenada tòrcul. Aquesta premsa consisteix en una platina situada entre dos cilindres metàl·lics, un superior i l’altre inferior, que arrossega la platina, mentre el superior es l’element que pressiona. Les tres peces tenen el mateix ample i s’accionen per mitja d’un volant o manubri afegit a un engranatge de reducció. La plantilla amb la planxa entintada i el paper es dipositen sobre la platina, s’acciona el volant que fa rodar el cilindre inferior que a la vegada arrossega la platina, provocant el desplaçament de la platina d’un canto a l’altre.

Al passar la planxa i el paper protegits per uns feltres de llana gruixuts per sota del cilindre superior, suporten tota la pressió lineal de la premsa, de tal forma, que el paper entra en contacte íntim amb les incisions i paulatinament les hi arrenca la tinta, deixant la imatge impresa.

Al final, tota la talla del traç buidat a la planxa, resulta en relleu en el paper, i totes les formes queden invertides simètricament en relació a la matriu.
 

© calcografics

 Calcografies:  La calcografia  ·  El gravat original  ·  L´Aiguafort  ·  L´Estampació  

 

  << Home  © 2008 Calcografics.com · gravats originals al aiguafort de Sergi Castignani  info@calcografics.com