Calcogràfics:  Catalunya  ·  Barcelona  ·  Gabinet d’aiguaforts  ·  Edicions exclusives  ·  Gravats inèdits  ·  Sergi Castignani 

Pàg. 1  ·  Pàg. 2  ·  Pàg. 3  ·  Pàg. 4     

 

Les de la United Kingdom National Committe de la International Association of Painters, Sculptors I and Engravers, afiliada a la UNESCO, que proposa:

• son gravats originals els realitzats en negre o color a partir d’una o mes planxes, pedres, pantalles, tacos de fusta, etc., executats predominantment per l’artista, ja sigui a partir d’un dibuix propi o interpretant l’obra d’un altre artista com a resultat d’una col·laboració.

• les anomenades ”proves d’estat”, que donen fe dels moments del procés de treball, així com les “proves d’artista”, que acostumen a limitar-se al 10% de la edició total, s’han d’incloure en el còmput total de la edició.

• si la impressió l’ha realitzat una persona diferent de l’artista, pot afegir-l’hi el seu nom al gravat.

A França, el Comité Nacional de la Gravure, amb l’aprobacio de la Chambre Syndicale de l’Estampe, va publicar a la revista Nouvelles de l'Estampe, febrer de 1965, la definició següent:

“Son gravats originals els realitzats en blanc i negre o color a partir d’una o mes matrius, que la seva concepció es deguda totalment al propi artista emprant qualsevol tècnica, excloses les mecàniques o fotomecàniques. Nomes a aquestes estampes i litografies els hi correspon el dret de ser anomenades originals”

 

© calcografics

 Calcografies:  La calcografia  ·  El gravat original  ·  L´Aiguafort  ·  L´Estampació  

 

  << Home  © 2008 Calcografics.com · gravats originals al aiguafort de Sergi Castignani  info@calcografics.com